Etik Değerlerimiz

ETİK DEĞERLERİMİZ

- wtbdc üyeleri, çalışanları, wtbdc temsil edenler, üyelerle,  birbirleriyle ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

- Her türlü çalışma yasalara uygun bir şekilde, genellik ve eşitlik değerlerine dikkat edilerek adil bir şekilde yapılır. 

- Anayasal kamu niteliğinde meslek örgütü yapılanması olma bilinci ile çalışılır.

- Karar alma ve uygulama sürecinde, üyelerin ve meslek komitelerinin yaklaşımı ve kararları değerlendirilerek, gerekirse komisyon çalışması ile meclis tarafından       demokratik ortamda karar alınır.

- Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyon ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

- Üyelerin menfaati için kurulmuş kurum bilinci ile müşteri memnuniyeti odaklı üye hizmet bilinci ile her türlü çalışma yapılır.

- İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde, itibar ve güveni sağlayacak şekilde, nezaket kuralları çerçevesinde yürütülür. 

- Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir, çözüm odaklı faaliyetler yapılır. 

- Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır. Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.

- Her aşamada saydamlığa özen gösterilir ve bilgiye ulaşma sağlanır ve bilgi paylaşımı yapılır.

- Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.   

- Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilir.

- Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.  

wtbdc dünyayı kapsayan güç