İş Potansiyeli Arttırma

İŞ POTANSİYELİ ARTTIRMA

WTBDC World Trade Business Development Council üyelerimizin ticaret hacminin ve yatırımlarının artırılmasını sağlayacak yeni imkanların araştırılması için çalışmalar yürütmekteyiz. 

Ortaya çıkacak fırsatlarla üyelerimiz arasında ortak ticaret platformlarının oluşturulmasına gayret göstermekteyiz. Bu bağlamda kurmuş olduğumuz mekanizma içerisinde İş Konseyleri bulunmaktadır.

Bu konseyler kendi arasında 3 kategoriye ayrılmaktadır.

1-) Özel Amaçlı İş Konseyleri

-Özel Amaçlı İş Konseyleri çatısı altında bulunan Dünya Türk İş Konseyi (2007), yurt dışında yerleşik halde bulunan Türk iş insanları ve girişimcileri, ortak bir çatı altında toplamaktadır. 

Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi ise (2013), Türk özel sektörünün yurtdışı yatırım dinamiklerini kavrama, yurtdışı yatırımlar sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt üretme ve kamu ile yüksek düzeyde 

eşgüdüm sağlama amacıyla kurulmuş olup, bu alanda Türkiye'deki öncü kurumsal yapı olmayı hedeflemektedir

2-) İkili İş Konseyleri

-İkili İş Konseyleri, muhatap kurumlarla karşılıklı imzalanan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulmakta olup, ilgili ülkelerle ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini ve derinleştirilmesini hedeflemektedir.

İkili İş Konseyleri, karşı ülkenin özel sektörü temsilcisi konumundaki muhatap kurumlar ile, her yıl düzenli olarak ‘İş Konseyi Ortak Toplantıları' düzenlemektedir.

3-) Sektörel İş Konseyleri

WTBDC çatısı altında, İkili İş Konseyleri kanalıyla oluşan bilgi birikiminin sektör odaklı çalışmalara aktarılarak dikey düzlemde faydanın artırılması amaçlanarak sonucu WTBDC Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile

oluşturulan Sektörel İş Konseyleri, sektöre ilişkin nitelikli bilginin tek bir noktada toplanması ve gelişim planlarının kamu,özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak katılımıyla planlamasını amaçlamaktadır. 

Bu sektörler

-Dijital Teknolojiler İş Konseyi

-Eğitim Ekonomisi İş Konseyi

-Enerji İş Konseyi

-Lojistik İş Konseyi

-Sağlık İş Konseyi

wtbdc dünyayı kapsayan güç