Uluslararası İlişkiler

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler komitemizin amacı yurtiçi ve yurtdışında planlanan ve gerçekleştirilen projeler, toplantılar ve raporlarla Türkiyenin uluslararası entegrasyonunun ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak

AB üyelik sürecine destek vermek. Bununla ilgili komite, AB, ABD, Çin, B20, Gümrük Birliği, Transatlantik ve bölgesel ilişkiler konularında çalışmalar yürütmektedir.


wtbdc dünyayı kapsayan güç