Birlikte Kalkınma

BİRLİKTE KALKINMA

WTBDC, uluslararası niteliğe sahip etkinlikler düzenleyerek, Türkiye ile diğer ülkeler ve sektörler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasını hedeflemektedir.

Etkinliklerinde Türkiye ve diğer ülkelerden üst düzey temsilcileri, siyasileri, iş dünyası temsilcilerini, iş insanlarını, girişimcileri, 

akademisyenleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getiren WTBDC, nitelikli iş ve işbirliği yaratılması konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

WTBDC, Uluslararası kuruluşlar ile işbirlikleri kurma ve yapılan işbirliği ve çalışmalar aracılığıyla Türk iş dünyasına yeni imkânlar yaratma konusunda çaba harcamaktadır.

Etkinlik kadar, yetkinlik odaklı çalışmalara da imza atmayı hedefleyen WTBDC, dış ekonomik ilişkiler kapsamında yer alan konularda strateji geliştirme çalışmaları gerçekleştiren WTBDC, 

hazırladığı raporlar, yayım ve etüdler ile, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerine ışık tutmaktadır. 

Bu çerçevede, dış ekonomik ilişkiler kapsamına giren hizmet ihracatı, karşılıklı yatırımlar, KOBİ'lerin ihracat ve finansman kapasitelerinin artırılması gibi yetkinlik kapasiteleri 

oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik kurumsal girişimlerini çağın dönüşen koşullarına göre durmaksızın yenileyen WTBDC, bu işlevleri, 

Genel Sekreterlik bünyesinde görev yapan deneyimli kadrosu ve WTBDC üyeleri arasından oluşturulan Çalışma Grupları aracılığı ile gerçekleştirmektir.


wtbdc dünyayı kapsayan güç