Dış Ticaret Lobisi

DIŞ TİCARET LOBİSİ

Çalışma Komitemiz, Türkiye’nin dış ticaretinin geliştirilmesi, dış ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve bu süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Bu bağlamda konsey üyelerimize yönelik olarak seminerler, konferanslar, bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte, hükümet temsilcileri ile ilişkiler kurulmakta ve ilgili bakanlıklara görüş iletilmektedir.


wtbdc dünyayı kapsayan güç