8 Uluslararası Emi Girişimcilik Sosyal Bilimler Kongresi

8 Uluslararası Emi Girişimcilik Sosyal Bilimler Kongresi

8 Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi

17-19 kasım 2022 - Aksaray - Kapadokya

Kıymetli Bilim İnsanları, Girişimci ve Yöneticiler

Yönetim, girişimcilik, iletişim, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarında 2018 yılından bugüne organize edilen EMI Uluslararası Girişimcilik Sosyal Bilimler Kongresi’nin sekizincisi 17-19 Kasım 2022 tarihlerinde Türkiye’nin ve dünyanın eşsiz güzelliklerini içinde barındıran Aksaray-Kapadokya’da Aksaray Bilim Merkezi ev sahipliğinde hibrit (yüz yüze ve çevrimiçi) olarak düzenlenecektir.

Çok paydaşlılığı ve katılımcılığı en üst düzeyde tutan EMI Kongresi, akademisyenlerin, girişimcilerin, sanatçıların, STK, kamu ve özel sektör yöneticilerinin katılımları ile akademik, sosyal ve kültürel sermayenin geliştirilmesine azami düzeyde katkı sunmakta olup, bu çerçevede kültürel bir gezi de düzenlenecektir. Kongremiz BAİBU, TEAM University, Cambridge International University, Jizzakh State Pedagogical Institute (Özbekistan), Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC), University of Stavanger (Norveç), Vizyon Üniversitesi (K.Makedonya), İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve Turan Üniversitesi (Kazakistan) işbirliği ile organize edilmektedir.

Önceki kongrelerimizde toplam 2117 akademisyen tarafından hazırlanan 1357 bildiri sunulmuş, her kongreye ortalama 25 ülkeden ve 100’den fazla üniversiteden katılım gerçekleşmiştir. Sunulan her bildiri ISBN’li “Abstract Book” kitabında yayımlanmakta ve “Katılım Belgesi” verilmektedir. Değerlendirme kurulunca seçilen bildirilere “En İyi Bildiri Ödülü” takdim edilir. Gönderilen tam metinler, ücretsiz olarak editör ve hakem değerlendirmelerine göre 3 seçenekten sadece birinde yayımlanır:

1.ISBN’li “Proceedings Book” kitabında tam metin bildiri,

2.Uluslararası hakemli ve indeksli dergilerde makale,

3.Editör / hakem değerlendirmesine göre edit kitapta kitap bölümü.

Daha detaylı bilgi için

https://emissc.org/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Prof. Dr. Himmet KARADAL
WTBDC Girişimcilik ve Araştırma Kurulu Başkanı
Bolu Abant İzzet Baysal University 
www.himmetkaradal.com.tr