WTBDC (World Trade Business Development Council) Nedir?

WTBDC (Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi), küresel ticaret ve iş geliştirme alanlarında öncü bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir. Amacımız, dünya genelinde iş dünyasının dijital dönüşümünü desteklemek, uluslararası ticareti teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır.

Hizmetlerimiz ve Faaliyet Alanlarımız

1. Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Entegrasyonu:

- WTBDC, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için ileri teknolojileri ve yenilikçi çözümleri sunar. Büyük veri analitiği, yapay zeka, IoT (Nesnelerin İnterneti) ve blockchain gibi teknolojilerle iş süreçlerini optimize ederiz.

2. Uluslararası Ticaret ve Yatırım:

- Küresel ticaretin geliştirilmesi için stratejik danışmanlık hizmetleri sunar, uluslararası pazar araştırmaları yapar ve ticaret fırsatlarını değerlendiririz. Yatırımcılar ve işletmeler arasında köprüler kurarak, ticaretin ve yatırımların önünü açarız.

3. Eğitim ve Kapasite Geliştirme:

- İşletmelerin ve bireylerin yetkinliklerini artırmak için çeşitli eğitim programları ve seminerler düzenleriz. Dijital becerilerin geliştirilmesi, yenilikçi iş modelleri ve sürdürülebilirlik konularında eğitimler sunarız.

4. Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Teknolojiler:

- Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden projeler geliştirir, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında çözümler sunarız. Yeşil teknolojilere yönelik yatırımlar yaparak, çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlarız.