World Trade Business Development Council, Türkiye Merkezli bir İş Konseyi olarak faaliyet göstermektedir.

Dünyanın dört bir yanında faaliyetleri ile ticaretin ülkelerarası entegrasyonunu sağlamayı hedeflemektedir.

Gerek Türkiye'den yurtdışına ve gerekse yurtdışından Türkiye'ye ticaret ve yatırım hamlelerinin belirlenmesi ve yönetilmesini hedefleyen bir kurum ve kuruluştur.

Dünya ülkelerinin birbiri ile olan ticari faaliyetlerinde Türkiye'nin payının artırılması en büyük hedeflerimiz arasındadır.

Bunun yanında Türk Özel sektörünün dış ticaret,uluslararası yatırımlar,hizmetler,müteahhitlik, danışmanlık, dijital dönüşüm ve lojistik başta olmak üzere,dış ekonomik ilişkilerini yürütmeyurt içi ve yurt dışında yatırım imkanlarını araştırmaTürkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumdur.

Bütün bu yönleriyle WTBDC Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme görevini tamamıyla üstlenmiş olup,Kurucu kuruluşları,üyeleri ve İş Konseyleri ile birlikte,Türkiye'nin önce gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş diplomasisi kurumudur.

Hakkımızda

MİSYONUMUZ

WTBDC, Kurucu Kuruluşları ve üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı hedefleyen WTBDC, bu hedeflere ulaşmak için, şu misyonu belirlemiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde görüş vermek

Şirketlerin mevcut pazarlarında derinleşmelerini ve yeni pazarlara ulaşmalarını sağlamak

Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek

Dış ekonomik ilişkilere ilişkin strateji ve politika üretmek ve uygulamak

İş dünyasının, dış ekonomik ilişkilerde ihtiyaç duyduğu bilgileri üretmek

Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım çekilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak

Özel sektörün gerek ulusal, gerekse de bölgesel ve küresel etkileşim ağlarını genişletmesini sağlamak

Şirketlerin birer küresel oyuncu olma hedefleri doğrultusunda kurumsal kapasitelerinin artışına yönelik eğitim programları düzenlemek

Kamu diplomasisini destekleyici, ikili ve çok taraflı sosyal ilişkilerin gelişiminde fayda sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak

Uluslararası ve çokuluslu kuruluşlarda, Türk iş dünyasını temsil etmek ve uluslararası platformlarda ülke adına lobi faaliyetlerinde bulunmak olarak belirlemiştir.

Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyinin amacı Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda dünyanın tüm ülkeleriyle iletişim içerisinde bulunmak bu ilişkileri ticari ve siyasi alanlara taşıyarak lobi faaliyetlerinde bulunmak.

Hedeflerimiz, Türkiye'mizin çıkarlarını öncelikle bölgesel hedeflere ulaşılması ve akabinde dünya ticaretinde Türkiye’nin söz sahibi olmasını sağlamaktır.

Türkiye Lobisi olarak faaliyetlerimizin yürütülmesiyle birlikte Türkiye’nin dünyada istenilen seviyeye ve itibara kavuşmasını sağlamak.

Konsey Üyelerimizin karşılaştığı ve/veya karşılaşabileceği sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek, bu konularda çözüm önerilerini ilgili makamlara bildirmek ve böylelikle Türkiye sanayisi ve iş adamlarımızın sesli temsilcisi olmak.

Bölgesel, ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği içerisinde Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına katkı sunabilmek.

Bu konularda üyelerimizin işbirliği noktasında bir platform etrafında birlikteliğini sağlamak ve onları bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada temsil eden bir kurum olarak, konsey üyelerine uluslararası rekabete yönelik eğitim, organizasyon ve strateji desteği sunmak.

VİZYONUMUZ

" WTBDC Dünyayı Kapsayan Güç "

ETİK DEĞERLERİMİZ

WTBDC üyeleri, çalışanları, WTBDC temsil edenler, üyelerle, birbirleriyle ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

Her türlü çalışma yasalara uygun bir şekilde, genellik ve eşitlik değerlerine dikkat edilerek adil bir şekilde yapılır. Anayasal kamu niteliğinde meslek örgütü yapılanması olma bilinci ile çalışılır.

Karar alma ve uygulama sürecinde, üyelerin ve meslek komitelerinin yaklaşımı ve kararları değerlendirilerek, gerekirse komisyon çalışması ile meclis tarafından demokratik ortamda karar alınır.

Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyon ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır. Üyelerin menfaati için kurulmuş kurum bilinci ile müşteri memnuniyeti odaklı üye hizmet bilinci ile her türlü çalışma yapılır. İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde, itibar ve güveni sağlayacak şekilde, nezaket kuralları çerçevesinde yürütülür.