Birlikte Kalkınma

Birlikte kalkınma, iş dünyasında ve toplumlarda sürdürülebilir büyüme ve gelişmeyi sağlamak için işbirliği yapma sürecidir. World Trade Business Development Council (WTBDC) olarak, birlikte kalkınma anlayışı ile işletmeleri, toplulukları ve ülkeleri birbirine daha yakın hale getirmeyi hedefliyoruz.

Stratejik Ortaklıklar

İşletmenizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için stratejik ortaklıklar kurmanıza yardımcı oluyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ağları oluşturuyoruz.

Topluluk Destek Programları

Yerel topluluklarla işbirliği yaparak, ekonomik ve sosyal projeler geliştiriyoruz. Bu programlar, yerel ekonomiyi canlandırırken toplulukların refahını artırmayı hedefler.