BAŞKANIN MESAJI

İlginç bir dönemden geçiyoruz ve alışa geldiğimiz birçok şey hızlı bir şekilde değişmeye devam ediyor. Pandemi öncesi yaşanan Küresel Ticaret Savaşları, hatırlarsak uluslararası dengeleri değiştirmeye başlamıştı. Dünyanın ticaret aksları, finans ve sermaye hareketleri yön değiştirmeye başlamış, ufaktan büyüğe iş dünyasının tüm elementleri ve hatta devletler ciddi şekilde etkilenmişti.

Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte bu değişim süreci daha da hızlandı. Küresel ekonomilerdeki dalgalanmalar, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve dijitalleşme eğilimleri, iş dünyasının dinamiklerini yeniden şekillendirdi. Pandeminin etkileri, sadece sağlık sektöründe değil, aynı zamanda ekonominin tüm alanlarında da derin izler bıraktı.

Şimdi, bu yeni normale uyum sağlamak için hepimiz yoğun bir çaba içerisindeyiz. İş modellerimizi, stratejilerimizi ve günlük operasyonlarımızı gözden geçiriyor ve yenilikçi çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Pandeminin ardından, dijital dönüşümün hızlandığını ve iş yapma şekillerimizin değiştiğini gözlemliyoruz. Artık, uzaktan çalışma, dijital toplantılar ve online ticaret gibi kavramlar iş dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Bu dönemde, dayanıklılık ve adaptasyon yeteneği daha önce hiç olmadığı kadar önem kazandı. Küresel belirsizliklerin ortasında, iş dünyası liderlerinin esnek ve proaktif olması gerekmektedir. Yeni fırsatları değerlendirmek, riskleri yönetmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için stratejik adımlar atmak zorundayız.

Önümüzdeki dönemde, dünya ekonomisinin toparlanması ve yeni bir dengeye oturması bekleniyor. Bu süreçte, uluslararası işbirlikleri ve yenilikçi girişimlerin önemi artacak. Bizler de bu değişim sürecinde etkin rol oynamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız, hem yerel hem de küresel ölçekte iş dünyasının gelişimine katkı sağlamak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaktır.

Sonuç olarak, bu dönemde karşılaştığımız zorluklar ve belirsizlikler, aynı zamanda yeni fırsatları da beraberinde getirmektedir. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için hep birlikte çalışmalıyız. Geleceğe umutla bakıyor ve tüm iş dünyası paydaşlarımızla birlikte daha güçlü bir yarın inşa etmeyi hedefliyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı

ÜMİT KAYA